Wiadomości dnia
Świat
Polska
Samorząd
Przegląd prasy
Integracja europejska

Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednym


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kampania wyborcza - w najszerszym znaczeniu jest wyodrębnioną fazą procesu wyborczego, obejmującą okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego momentu poprzedzającego głosowanie. K.w. to mechanizm, który wykorzystują partię lub indywidualni kandydaci w dążeniu do maksymalizacji zysków politycznych. K.w. ma aspekt pozytywny (zabiegi na rzecz zwiększenia szans konkretnych kandydatów lub partii politycznych) oraz negatywny (zabiegi na rzecz zmniejszenia szans rywali).

Koalicja - w szerokim znaczeniu to porozumienie dwóch lub więcej aktorów, którzy zdecydowali się kooperować ze sobą z celu maksymalizacji własnych zysków. W polityce występują najczęściej trzy rodzaje koalicji: wyborcze, parlamentarne oraz gabinetowe. W każdym z tych trzech przypadków stronami są partie polityczne.

Koncentracja władzy - formalne lub nieformalne skupienie kompetencji władczych na danym szczeblu organizacji politycznej bądź państwowej przez jeden ośrodek decyzyjny, kosztem uprawnień innych ośrodków.

Konflikt polityczny - walka dwóch lub więcej podmiotów polityki posiadających wzajemnie sprzeczne interesy i zmierzających osiągnięcia pozytywnie wartościowanych dóbr materialnych i niematerialnych poprzez zdobycie, utrzymanie i sprawowanie władzy- przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości działania, zneutralizowaniu lub zniszczeniu przeciwnika.

Konsens polityczny - porozumienie aktorów politycznych o niezbieżnych lub przeciwstawnych interesach. W tym znaczeniu k.p. jest jednym z możliwych efektów rozstrzygnięcia konfliktu politycznego.

Konserwatyzm - 1. postawa społeczno-polityczna charakteryzująca się przywiązaniem do tradycji, do istniejących instytucji i systemu wartości, niechętnym lub wrogim stosunkiem do poważniejszych zmian społecznych. 2. ruch społeczno-polityczny odwołujący się w swych założeniach ideowo-programowych do ideologii konserwatyzmu. 3. nurt myśli społeczno-politycznej uznający za naczelne dobro istniejący porządek społeczny i polityczny, akcentujący konieczność zachowania lub umocnienia tradycyjnych wartości, norm, obyczajów i instytucji.

Konstytucja - ogół zasad prawnych odnoszących się do reżimu politycznego. Najczęściej traktuje się k. jako akt prawny o szczególnym znaczeniu, określający przede wszystkim zasady organizacji i funkcjonowania aparatu państwa, oraz podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

Kultura polityczna - odnosząca się do polityki warstwa kultury rozumianej jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów społeczeństwa zdolnych rozprzestrzeniać się w przestrzeni i czasie. Podstawowymi składnikami k.p. są symbole polityczne, normy polityczne oparte na określonym, katalogu wartości politycznych oraz postawy polityczne. Materialnym wytworem k.p. są instytucje polityczne.

Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Boliwia - Hotele we wrocławiu