Wiadomości dnia
Świat
Polska
Samorząd
Przegląd prasy
Integracja europejska

Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednym


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Decyzja polityczna - świadomy i ukierunkowany akt nielosowego, nieprzypadkowego wyboru jednego działania ze zbioru działań politycznych lub powstrzymania się od działania.

Decyzyjny, proces - postępowanie jednostki lub grupy mające doprowadzić do dokonania wyboru celu działania lub środków jego realizacji. Możemy wyróżnić p.d. sformalizowany, którego wszystkie fazy postępowania określone są przez reguły prawne, oraz p.d. niesformalizowany, gdy jedyną regułą jest wskazanie podmiotu podejmującego decyzję.

Dekoncentracja władzy - formalny lub nieformalny podział kompetencji władczych pomiędzy kilka instytucji, ośrodków decyzyjnych funkcjonujących na różnych szczeblach organizacji (centralnym, regionalnym, lokalnym). Klasycznym przejawem d.wł. jest stosowanie zasady Monteskiusza, trójpodziału władz, na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Demokracja - jedna z centralnych kategorii myśli politycznej i teorii polityki. Występuje w wielu znaczeniach. Najogólniej biorąc, słowo "demokracja" wskazuje na źródło i piastuna władzy politycznej, na procedury podejmowania decyzji, na sposób legitymizowania władzy oraz na ograniczenia, którym podlegają rządzący. Pierwotnym elementem jest tu oznaczenie podmiotu władzy, który stanowi, nie dowolnie wyróżniona grupa społeczna czy jednostka, tylko lud, rozumiany jako zorganizowana zbiorowość wszystkich obywateli, ustanawiająca wiążące wszystkich prawa i egzekwująca ich wykonanie. W demokracji dostęp do rządów nie jest uzależniony od dysponowania jakąś szczególną cechą (np. urodzeniem, bogactwem), zaś "nabycie" władzy następuje w drodze szczególnych procedur (np. wybory, losowanie itp.).

Działanie polityczne - Forma zachowań politycznych, określana jako racjonalne celowe i dowolne (w znaczeniu możliwości świadomego i samodzielnego wyboru czasu, miejsca sposobu działania) czynności podmiotu realizującego swoje potrzeby i interesy, związane z władzą polityczną.

Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Malezja