SLD
UP
Samoobrona
PiS
PO
PSL
LPR
UW


Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymUW - Bronisław Geremek
Radek / 09.10.2002 02:00
Bronisław Geremek
urodził się 6 marca 1932 r. w Warszawie.
W 1954 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1956-58 odbył
studia podyplomowe w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu. W 1960 r. uzyskał doktorat, a w 1972 r.
habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym.
Główną domeną działalności naukowej Bronisława Geremka stały się badania nad historią kultury i
społeczeństwa wieków średnich. Na jego dorobek naukowy i akademicki składają się bardzo liczne artykuły,
wykłady i odczyty, oraz 10 książek przetłumaczonych na 10 języków.
Rozprawa doktorska prof. Geremka z 1960 r. poświęcona rynkowi pracy w średniowiecznym rzemiośle
paryskim, oraz habilitacja z 1972 r., na temat grup marginesu społecznego w średniowiecznym Paryżu, stały
się książkami, które wytyczyły nowe kierunki badań w europejskiej i światowej refleksji historycznej,
przynosząc mu wielkie uznanie w świecie humanistyki oraz międzynarodową sławę.
Prawie całe życie Bronisława Geremka jako naukowca i badacza było związane z Instytutem Historii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pracował w latach 1955-85. W latach 1960-65 był wykładowcą na
Sorbonie w Paryżu i kierownikiem tamtejszego Centrum Kultury Polskiej. Międzynarodowe uznanie dla
osiągnięć naukowych B. Geremka znalazło swój wyraz w uhonorowaniu go 11 doktoratami honoris causa,
nadanymi mu m.in. przez uniwersytety w Boloni, Utrechcie, Paryżu (Sorbona) i Nowym Jorku (Columbia). W
1992 roku został mianowany profesorem wizytującym w College de France. Jest ponad to członkiem Academia
Europea, Pen Clubu, Societe Eurpoeenne de Culture, oraz licznych towarzystw i stowarzyszeń.
Jako działacz polityczny Bronisław Geremek jest jednym z architektów fundamentalnych zmian politycznych
w Polsce i w Europie Środkowej, który położył olbrzymie zasługi dla pokojowego wcielenia w życie przemian
demokratycznych i zasad społeczeństwa obywatelskiego.
W latach 1950-68 był członkiem PZPR, z której wystąpił na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu
Warszawskiego na Czechosłowację.
W latach siedemdziesiątych B. Geremek zalicza się już do czołowych postaci polskiej opozycji
demokratycznej. W latach 1978-81 jest współzałożycielem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych;
inicjatywy, której celem było przywrócenie prawdy w nauczaniu współczesnej historii Polski i odrzucenie
komunistycznej cenzury.
W sierpniu 1980 r. B. Geremek związał się z ruchem społecznego protestu robotników Gdańska i został
jednym z głównych ekspertów i doradców rodzącego się wówczas NSZZ "Solidarność". W 1981 roku, na
Pierwszym Krajowym Zjeździe "Solidarności" przewodniczył Komisji Programowej. Internowany po wprowadzeniu
stanu wojennego, zwolniony w 1981r., został doradcą zdelegalizowanej wówczas "Solidarności" i blisko
współpracował z Lechem Wałęsą, późniejszym laureatem pokojowej Nagrody Nobla i pierwszym prezydentem RP
pochodzącym z wolnych i demokratycznych wyborów. Był aresztowany w 1983 r. przez ówczesne władze
komunistyczne, które oskarżyły go o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej. W latach 1987-89
przewodniczył Komisji Reform Politycznych Komitetu Obywatelskiego, która przygotowała koncepcje
pokojowych przemian demokratycznych w Polsce.
Mimo zaabsorbowania polityką Bronisław Geremek nigdy nie zerwał więzi z warszawską Alma Mater. Jego
wychowankowie cenią go za bezpośredniość i przyjacielski stosunek do nich. W środowiskach naukowych i
studenckich Warszawy, Bronisława Geremka uważa się za człowieka łagodnego, ale bardzo stanowczego, który
ponadto obdarzony jest bystrym dowcipem i doskonałą pamięcią.
Bronisław Geremek odegrał wybitną rolę w czasie obrad tzw. Okrągłego Stołu z władzami PRL w 1989 r.,
które doprowadziły do pierwszych od zakończenia II wojny światowej wolnych wyborów parlamentarnych w
Polsce, a następnie do upadku reżimu komunistycznego.
Będąc od 1989 r. posłem na Sejm RP, prof. Geremek przewodniczył m.in. Sejmowej Komisji Spraw
Zagranicznych(1989-97), Komisji Konstytucyjnej (1989-91). Należał do założycieli Unii Demokratycznej
(potem Unii Wolności) i był przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii 1990-97. Po czerwcowych
wyborach do Sejmu RP , utworzeniu koalicji AWS-UW i powołaniu nowego rządu, dnia 31 października 1997 r.
objął urząd Ministra Spraw Zagranicznych RP. Funkcję tę pełnił do czerwca 2000 r.
Od lipca 2000 r. prof. Bronisław Geremek był przewodniczącym Sejmowej Komisji Prawa Europejskiego.
Bronisław Geremek został nagrodzony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Posiada m.in. Wielki Krzyż z
Gwiazdą Orderu Zasługi RFN. Jest też oficerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej.
Bronisław Geremek jest żonaty i ma dwóch synów.


[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Sushi