Wiadomości dnia
Świat
Polska
Samorząd
Przegląd prasy
Integracja europejska

Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymTraktat dostępny
Marcin Pijaczyński / 13.02.2003 16:17

Na stronach internetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej opublikowany został projektu Traktatu Akcesyjnego w sprawie przystąpienia Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej.

Dostępny w internecie projekt Traktatu ma charakter roboczy i jest obecnie przedmiotem analizy prowadzonej przez wszystkie ministerstwa i urzędy centralne w celu zgłoszenia ewentualnych poprawek redakcyjnych i językowych. Formalnej procedurze ratyfikacyjnej Traktat zostanie poddany dopiero po otrzymaniu przez nas polskiej wersji językowej.

Traktat Akcesyjny jest umową międzynarodową zawieraną pomiędzy dotychczasowymi a nowymi państwami członkowskimi UE. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej przedmiotem takiej umowy są warunki przyjęcia nowych członków i wynikające z tego przyjęcia dostosowania dotychczasowych traktatów, na których opiera się Unia.

Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: Traktatu o przystąpieniu wskazanych powyżej państw do Unii Europejskiej (Traktatu) oraz Aktu dotyczącego warunków przystąpienia tych państw (Akt akcesji).

Właściwy Traktat składa się z trzech artykułów, poprzedzonych krótką preambułą. Podstawowym postanowieniem Traktatu jest art. 1, na podstawie którego dziesięć państw kandydujących staje się członkami Unii Europejskiej oraz stronami Traktatów, na których opiera się Unia. Zgodnie z art. 2 Traktatu wejdzie on w życie 1 maja 2004 r. pod warunkiem, że wszystkie państwa członkowskie i co najmniej jedno państwo kandydujace złożą depozytariuszowi, którym jest rząd Republiki Włoskiej, dokumenty ratyfikacyjne w terminie do 30 kwietnia 2004 r. W artykule 2 Traktatu przewidziana została specjalna procedura na wypadek, gdyby którekolwiek z państw nie złożyło wymaganych dokumentów ratyfikacyjnych w wyznaczonym terminie.

Zasadnicza treść merytoryczna projektu Traktatu akcesyjnego, czyli warunki przystąpienia oraz zmiany Traktatów, na których opiera się Unia, wynikające z przystąpienia, określone są w Akcie akcesji dołączonym do Traktatu, stanowiącym na podstawie art. 1.2 projektu Traktatu jego integralną część.

Na obecnym etapie prac projekt Traktatu został przygotowany w języku angielskim - po zakończeniu procedury przygotowania tekstu będzie on sporządzony w 22 językach, czyli wszystkich językach urzędowych obecnych i nowych państw członkowskich. Tekst jest obecnie tłumaczony na pozostałe języki, w tym język polski.

Projekt Traktatu w języku polskim zostanie udostępniony do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego opracowaniu - najprawdopodobniej na początku marca.

źródło:www.polska.pl

Więcej informacji:www.ukie.gov.pl


[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Meble hotelowe