SLD
UP
Samoobrona
PiS
PO
PSL
LPR
UW


Słownik polityczny
Napisz do nas
Poleć znajomym
Reklama

www.centrumprasowe.net
www.e-commerce.pl
www.egospodarka.pl
www.eisp.pl
www.Senior.pl


R E K L A M AKingston: nowy dysk SSD
Laptopy TOSHIBA: nowe modele
PARP wspomaga rynek franczyzy
Nowe serwery sieciowe QNAP
Formularz ZUS IWA: zmiany w 2010r.
PandaLabs: najciekawsze wirusy 2009
Zakaz palenia: nowe regulacje wg KPP
Transcend: czytnik kart i hub USB w jednymSLD - Program
Radek / 02.10.2002 13:15Deklaracja wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej
I.
1) Sojusz Lewicy Demokratycznej przywiązuje wielką wagę do wyborów w roku 2002. W latach nadchodzącej
kadencji samorządy czekają ważne decyzje: jakimi pieniędzmi będą dysponowały, jak będzie wyglądała
polityka regionalna w Polsce, w jakim stopniu samorządy będą decydować o wykorzystaniu środków z Unii
Europejskiej. Od rozwiązania tych spraw będzie zależało, czym stanie się samorząd terytorialny w ustroju
Rzeczypospolitej: elementem kluczowym czy fasadowym. Te rozstrzygnięcia będzie podejmował Parlament i
rząd, ale chcemy, by były one przygotowane w bliskiej współpracy ze środowiskami samorządowymi oraz przy
zrozumieniu i akceptacji obywateli. Dlatego apelujemy do naszych zwolenników - ale także do wszystkich
pozostałych obywateli - o aktywny udział w wyborach. Od Państwa obecności, od Państwa świadomych decyzji
w dużym stopniu będzie zależało, jak będzie wyglądać Polska w nadchodzących latach.

2) We wrześniu ubiegłego roku wyborcy przesądzili, iż przeważająca odpowiedzialność za Polskę początku
nowego tysiąclecia spoczywa na Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Korzystając z tego społecznego mandatu,
będziemy budować społeczeństwo obywatelskie oraz państwo zdecentralizowane, opierające się na zaufaniu do
obywateli. Samorząd -szczególnie ważny, bo najbliższy obywatelowi, bezpośrednio przez niego wybierany
element demokracji - jest kamieniem węgielnym lewicowej wizji państwa i społeczeństwa.

3) To założenie będzie oznaczać konsekwencję w decentralizowaniu władzy oraz pieniędzy publicznych.
"Centrum" nie może pretendować do większej nieomylności, niż władze samorządowe. To samorząd najlepiej
czuje jakie są oczekiwania wspólnot lokalnych, potrafi znaleźć rozwiązania łączące możliwości (przede
wszystkim finansowe) oraz potrzeby. Samorząd dobrze gospodaruje powierzonymi mu pieniędzmi publicznymi,
jest dobrym inwestorem. Ta ocena odnosi się także do samorządu powiatowego i wojewódzkiego, które -
niestety - nie mogły w pełni rozwinąć swoich skrzydeł ze względu na wadliwy system ich finansowania.

4) W latach 1998-2001 pogorszyła się dostępność obywateli do usług publicznych, takich jak ochrona
zdrowia, oświata czy opieka społeczna. Drastycznie spadły wydatki samorządów na inwestycje, dzięki którym
Polska stawała się krajem coraz nowocześniejszym. Winą za ten stan rzeczy należy obciążać nie samorządy,
lecz rządzącą Polską koalicję AWS-UW i przyjęty przez nią sposób przekazywania środków samorządom.

5) Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie kierować się zasadą, iż środki przekazywane samorządom są
pieniędzmi na zaspokajanie ważnych potrzeb obywateli Rzeczypospolitej. Przyjmiemy nową ustawę o finansach
samorządowych, która zwiększy dochody własne w budżetach gmin, powiatów i województw, przez co zapewni im
większą niezależność finansową. Jesteśmy przekonani, że samorządowcy udźwigną znacznie większą
odpowiedzialność, która w ten sposób zostanie złożona na ich barki.

6) Odstępstwo od zasady decentralizacji finansów publicznych będzie możliwe jedynie w przypadku, gdzie
konieczna stanie się ścisła kontrola wydawania pieniędzy publicznych. Przy podejmowaniu takich - trudnych
- decyzji będziemy wsłuchiwać się w głos obywateli, poznawać społeczne oczekiwania. Bez wątpienia takim
obszarem spraw publicznych jest dziś opieka zdrowotna, wymagająca gruntownej korekty nieudanej reformy
wprowadzonej przez poprzedni rząd.

7) Źródeł zwiększenia ilości pieniędzy przeznaczanych na usługi publiczne, rozwój regionalny i lokalny
będziemy szukać w likwidacji niektórych centralnych agencji i funduszy oraz przekazanie części będących w
ich dyspozycji środków publicznych samorządom terytorialnym

8) Polityka regionalna będzie odgrywała znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym Polski dopiero wówczas, gdy
samorząd województwa będzie dysponował własnymi środkami, które mocą własnych decyzji będzie mógł
przeznaczać na samodzielnie wyznaczane cele. Środki na rozwój regionalny pozostające w "centrum" powinny
służyć dopasowywaniu polityk regionalnych w różnych województwach do strategii narodowej.

9) Zapewnimy samorządom możliwość współdecydowania o sposobie wykorzystania środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, do których dostęp uzyskamy po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. Uznajemy samorząd województwa za podmiot, który zdoła wydać te środki w najlepszy sposób, a
przez to zapewni również ich większy napływ do Polski. Liczymy, że począwszy od 2004 roku będziemy mogli
przeznaczać na rozwój regionalny - budowę infrastruktury, tworzenie miejsc pracy, poprawę atrakcyjności
inwestycyjnej województw, modernizację obszarów wiejskich - dodatkowe miliardy złotych, których obecność
wyraźnie odczują społeczności lokalne.

10) Jednak SLD wspiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie tylko ze względu na możliwość dostępu
do tych środków, które znacząco wesprą polską politykę regionalną. Unia Europejska zbudowana jest na
zasadzie pomocniczości - sprawy załatwiane są tam, gdzie pozwalają na to kompetencje i środki, możliwie
jak najniżej, jak najbliżej obywatela. To filozofia zbieżna z naszym myśleniem o kształcie nowoczesnego
państwa i społeczeństwa.

11) Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania wprowadzone już przez parlament - zgodnie z deklaracjami
wyborczymi SLD sprzed roku - przyczynią się do lepszego zarządzania sprawami gmin, powiatów i samorządów
województw oraz do większej identyfikacji obywateli z władzami lokalnymi. W tym roku po raz pierwszy
będziemy wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast bezpośrednio - decyzje zostaną złożone w ręce
mieszkańców, przestaną być zależne od nieczytelnych dla obywateli zakulisowych układów. To prawdziwa
rewolucja w polskim samorządzie. Została tez znacząco zmniejszona liczba radnych; ważne jest nie tylko
potanienie pracy samorządu, ale także ostrzejsza selekcja przy wyborze, a przez to zapewnienie, że w
Radach i Sejmikach znajdą się rzeczywiście najlepsi. Wprowadziliśmy nowy ustrój Warszawy, m.in.
zmniejszający o połowę liczbę radnych w stolicy.

II.

12) Polska znajduje się w złym stanie, związanym ze stagnacją wzrostu gospodarczego oraz
nieustabilizowanymi finansami publicznymi. Rządowi Leszka Millera w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało
się odsunąć widmo kryzysu finansowego, gospodarczego oraz społecznego. Wymagało to podjęcia trudnych
decyzji przywracających kontrolę nad wydatkami z budżetu państwa. Nie czyniliśmy tego po to, by zdobyć
pieniądze z myślą o przeznaczeniu na jakiś inny cel; tych pieniędzy po prostu nie było. Gdyby nie został
ograniczony krąg osób korzystających z niektórych świadczeń społecznych oraz wysokość świadczeń, mogłoby
się okazać, iż nie starcza środków nawet na podstawowe wydatki socjalne. W kampanii wyborczej w 2001 roku
mówiliśmy, że SLD jest gotowy podjąć się dzieła naprawy Rzeczypospolitej bez względu na to, jak trudny to
będzie proces. Pierwsze miesiące po wyborach były czasem realizacji tej deklaracji. Przy tych decyzjach
zawsze pamiętaliśmy, aby możliwie chronić najuboższych i najsłabszych: zarówno wtedy kiedy
modyfikowaliśmy system podatkowy odrzucając propozycje bijące w rodziny najbiedniejsze, jak też
wprowadzając obowiązek dożywiania w szkołach najbiedniejszych dzieci, czy też usuwając możliwość
obciążania chorych kosztami przyjazdu pogotowia.

13) Dzisiaj nie tylko udało się powstrzymać niekorzystne tendencje, ale rząd mógł zarysować program
dzięki któremu w przyszłym roku Polska będzie mogła zanotować trzyprocentowy, a za dwa lata
pięcioprocentowy wzrost gospodarczy. Korzystne efekty nowej polityki ekonomicznej powinny być odczuwalne
już na przełomie obecnego i przyszłego roku. Siedmioprocentowy wzrost, który miał miejsce w 1997 roku, w
końcu poprzedniego okresu rządów z udziałem SLD, oznaczał: zmniejszające się bezrobocie, większe obroty i
dochody firm, większą sumę pieniędzy, którą można było przeznaczać na cele społeczne.

III.

14) W poprzednich wyborach samorządowych twierdziliśmy, że w Polsce lokalnej powinno być "mądrze,
zdrowo, bezpiecznie". W wielu miastach i gminach, powiatach, województwach rządzonych przez
przedstawicieli SLD zrobiono sporo dla zaspokojenia oczekiwań mieszkańców - i to mimo zamieszania
wynikłego z wprowadzenia przez poprzedni rząd czterech reform naraz. Dzisiaj musimy uzupełnić listę
najistotniejszych spraw dla samorządów o: "sprawiedliwie i nowocześnie". Polska nie może być krajem
rosnących nierówności, braku równych szans, ze zjawiskiem powielania się biedy. Polska musi być krajem
zdolnym do rozwijania się, unowocześniania swojej infrastruktury, poprawy komfortu życia.

IV.

15) Nowa kadencja samorządów rozpocznie się w trudnym momencie. Będzie to wymagało od władz
samorządowych wielkiej odpowiedzialności w prowadzeniu polityki finansowej, umiejętności podejmowania
trudnych decyzji. Ta sama kadencja będzie kończyła się w całkowicie odmiennych warunkach: będziemy
wspólnie korzystać z owoców znacznie szybszego wzrostu gospodarczego, a jednocześnie po przystąpieniu do
Unii Europejskiej polskie regiony otrzymają wielkie środki. W drugiej części kadencji od tych samych
władz samorządowych będziemy więc oczekiwać zupełnie innych kompetencji: umiejętności sterowania
rozwojem, podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych, skuteczności w zabieganiu o środki.

16) Kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej muszą zostać dobrani w taki sposób, aby sprostali
oczekiwaniom wyborców w obu tych sytuacjach. Postawimy na profesjonalizm, doświadczenie i uczciwość
(czemu także ma sprzyjać rządowy pakiet antykorupcyjny).

Warszawa, 23.02.2002 r.


[ | ]


Czy dojdzie do II tury wyborów prezydenckich?
Tak
Nie
Nie mam zdaniaGRUPY DYSKUSYJNE
pl.biznes
pl.biznes.banki
pl.internet.polip
pl.praca.dyskusje
pl.praca.oferowana
pl.praca.szukana
pl.soc.prawo
pl.soc.prawo.podatki
R E K L A M A


aktualności | partie | wybory | integracja europejska | publicystyka | katalog stron
słownik polityczny | napisz do nas | poleć znajomym | reklama

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Noclegi w Krakowie - Agencje artystyczne