Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych
Autor, 10.08.2012 03:38

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Nowela umożliwia m.in. unieważnianie z urzędu dowodów osobistych osób, które utraciły obywatelstwo.

Nowelizacja uchwalona 13 lipca br ma na celu dostosowanie ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o dokumentach paszportowych i o ewidencji ludności do regulacji wynikających z ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Rozwiązania ustawowe pozwolą na sprawną rejestrację danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL (i innych rejestrach centralnych) oraz umożliwią unieważnianie z urzędu dowodów osobistych osób, które utraciły obywatelstwo polskie.

Ustawa rozszerza także katalog organów zobowiązanych do informowania gmin prowadzących ewidencję ludności oraz wydających dowody osobiste o ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Przepisy uwzględniają też nowe zasady utraty ważności dokumentu paszportowego. Dotychczas następowało to z dniem podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego, po zmianie z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego.Ustawa ma wejść w życie z dniem 16 sierpnia 2012 r.

Senior.pl

__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone