Stalking będzie karany
Autor, 19.10.2010 18:44

Rząd przyjął regulacje w Kodeksie karnym, które pozwolą skutecznie chronić przed tzw. stalkingiem.

Obejmuje on powtarzalne, złośliwe i dręczące zachowania, które wywołują lęk i zagrożenie. Chodzi zwłaszcza o uporczywe kontakty osobiste z wykorzystaniem telefonów, wysyłanie korespondencji w każdej formie (pisemnej lub elektronicznej), śledzenie, rozsyłanie fałszywych informacji, a także obecność w pobliżu miejsca pracy lub zamieszkania, a nawet nękanie najbliższych.

Rząd uważa, że za takie czyny powinna grozić kara pozbawienia wolności do 3 lat. Założono, że podobna kara będzie stosowana wobec sprawców, którzy wykorzystują wizerunek osoby lub jej dane osobowe, wyrządzając jej w ten sposób szkodę majątkową lub osobistą. Jest to odpowiedź na coraz częściej występujące zjawisko zamieszczania w internecie zdjęć różnych osób wraz z nieprawdziwymi komentarzami na ich temat. Chodzi też o rozpowszechnianie informacji o pokrzywdzonych np. w ramach tworzonych bez ich wiedzy i zgody kont osobistych na popularnych portalach społecznościowych. Stalking to także zamawianie na koszt ofiar różnych niechcianych towarów i usług.

__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone