Wybory prezydenckie: Lepper poza wyścigiem
Autor, 10.05.2010 23:10

Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła odmówić zarejestrowania Andrzeja Zbigniewa Leppera jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

PKW w uzasadnieniu odmowy wykazała, że Andrzej Lepper skazany został prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2005 roku na łączną karę w rozmiarze 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 5 lat, za pomówienia wobec Włodzimierza Cimoszewicza, Jerzego Szmajdzińskiego, Andrzeja Olechowskiego, Pawła Piskorskiego i Donalda Tuska.

Skazanie to nie uległo zatarciu albowiem wyrok uprawomocnił się w dniu 8 maja 2006, zaś skazanie ulega zatarciu z mocy prawa dopiero z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, zaś PKW nie ma informacji by skazanie uległo wcześniejszemu zatarciu, zaś sam Lepper został skazany wówczas m.in za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

Na postanowienie o odmowie rejestracji kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia uchwały.

PKW zarejestrowała następujących kandydatów: Waldemar Pawlak, Grzegorz Napieralski, Marek Jurek, Bogusław Ziętek, Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński, Kornel Morawiecki, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Olechowski.

__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone