Eurostat: Polska znów liderem
Autor, 15.01.2010 13:06

7,3 procent - o tyle wzrosła w Polsce produkcja w ujęciu rocznym. Był to najlepszy wynik w całej UE. W strefie euro średnia roczna produkcja znacznie spadła i wyniosła -7,1 procent.

Eurostat to urząd statystyczny Unii Europejskiej. Zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem statystyk krajowych, państw członkowskich. Do kompetencji Eurostatu zaliczamy także analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej.


W najnowszej analizie Eurostat podkreśla, że spadek produkcji w strefie euro i tak był lepszy, niż prognozowali analitycy (- 7,1 proc. wobec oczekiwań na poziomie -8,4 proc.). Osiągając roczny wzrost produkcji o 7,3 procent polski lider pozostawił peleton wzrostu daleko za sobą. W jego czołówce znajduje się Rumunia ze wzrostem 4,4 procent i Luksemburg z symbolicznym wzrostem 0,3 procent.

W pozostałych państwach europejskich produkcja przemysłowa spadła, najbardziej w Danii i Finlandii (-14,4 proc. w obu przypadkach), Estonii (-13,7 proc.) i Bułgarii (-12,1 proc.).


Jak podkreślają analitycy omawiający raport Eurostatu – nieco lepiej prezentują się dane obrazujące miesięczne zmiany: w takim ujęciu produkcja wzrosła w szesnastu państwach UE, najbardziej na Łotwie (8,7 proc.), w Słowenii (3 proc.) i w Estonii (2,9 proc.).W Polsce wzrost wyniósł 2,2 proc.. Najgłębsze spadki dotknęły Irlandię (-8 proc.) i Portugalię (-3,7 proc.).

www.po.org.pl
Raport Eurostat

__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone