Phare 2000
Autor, 30.09.2002 23:20

co to jest phare 2000

Program PHARE (Poland Hungary Assistance to Restructuring their Economies) powstał w 1989 roku. Jest to pomoc Unii Europejskiej dla państw kandydujących, początkowo jedynie dla Polski i Węgier. Od 1990 roku - także Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, NRD. Następnie Albanii, Rumunii, Estonii, Litwy i Łotwy. Do 1996 roku z funduszy tego programu korzystało 14 państw naszego regionu.
Z obecnego programu PHARE 2 korzysta dziesięciu beneficjantów. Wielkość pomocy zatwierdza Komisja i te kraje, które pomoc mają otrzymać. Po dyskusji z zainteresowanym krajem Komisja zatwierdza budżet i ustala wysokość pomocy. Następnie poszczególne rządy przygotowują plany projektów gospodarczych, instytucjonalnych i prawnych. W pierwszej kolejności finansowane będą duże projekty, wymagające największych inwestycji.
Do tej pory najwięcej funduszy otrzymała Polska. W latach 1990-1998 było to 1,73 miliarda ECU - (26% budżetu PHARE na ten okres). Węgry i Rumunia dostały po 14%, Czechy - 6%, Słowacja - 3%.
Program PHARE, podzielony był na kilka etapów. W latach 1989 - 1991 była to głównie pomoc doraźna, kolejne lata (1991 - 1994) to szkolenie i doradztwo. W latach 1994-1997 - wspieranie inwestycji, a od 1998 roku do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej - proces integracji z UE. Od roku 2000 Polska objęta jest programem PHARE 2, który jest kontynuacją programu PHARE.
Budżet programu PHARE 2 dla dziesięciu państw z Europy Środkowo-Wschodniej wynosi około 1,5 mld euro rocznie


__________________________________________________________________

© 2002 Wybory.com.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone